Skip to main content

Welkom bij onze Bed & Breakfast, waar de muren fluisteren en de geschiedenis zich ontvouwt als een boeiend verhaal. Stap met ons terug in de tijd, omstreeks 1820, toen het perceel twee huizen van Hendrik Hinsen herbergde, en waar de eerste hoofdstukken werden geschreven door bijzondere bewoners die de essentie van Neer hebben gevormd.

In de schaduw van ons historische pand, tussen de jaren 1877 en 1911, speelde zich een bijzonder hoofdstuk af: de komst en het verblijf van de Zusters van het eerste uur. Op 12 maart 1877 maakte een boerenhuifkar zijn entree in de Engelmanstraat, geladen met vier toegewijde zusters: Zr. Aurelia, Zr. Romana, Zr. Huberta, en Zr. Augusta. Dit lege huis, voorheen van Hendrik Hinsen, werd hun toevluchtsoord en het begin van een betekenisvolle periode voor Neer.

Het Begin: 1877 – 1911

De Zusters openden al snel hun eerste ‘bewaarschool’ aan de Engelmanstraat, waar ze niet alleen onderwijs gaven maar ook de basis legden voor een sterke band met de lokale gemeenschap. Ondanks de moeilijkheden van armoede in de beginjaren, stond Pastoor Kanters aan hun zijde, zorgde voor persoonlijke hulp en bracht zelfs fruit voor de kinderen van de bewaarschool.

In de kroniek lezen we over de financiële uitdagingen, maar ook over de gulle steun van ‘sponsorfamilies’ zoals de familie Boonen en Mejuffrouw Aquarius. De baron van Keverberg werd een ware weldoener, waardoor de zusters niet alleen met Sint Nicolaas vele geschenken ontvingen, maar ook het paard en de wagen van de baron konden gebruiken voor reizen naar Steyl of Roermond.

Na bijna 35 jaar verhuisden de zusters in 1911 naar een nieuw klooster in Neer, waarmee een hoofdstuk van dienstbaarheid en toewijding aan de Engelmanstraat werd afgesloten.

 

Het Huis Snieder Frits: 1912 – 1934

In het nieuwe hoofdstuk dat volgde, betrad Godefridus Jozephus Hubertus Timmermans, beter bekend als Snieder Frits, het toneel. Hoewel zijn bijnaam suggereert dat hij kleermaker was, ging Frits verder dan dat. Vanuit het huis in de Engelmanstraat, eerder gebruikt door de zusters, begon hij niet alleen als kleermaker en koster, maar ook als trotse eigenaar van een bloeiende rijwielhandel en reparatiewerkplaats. Het winkeltje aan huis werd een ontmoetingsplek waar huishoudelijke artikelen werden verkocht.

Frits’ muzikale talenten schitterden als organist in de Martinuskerk, dirigent van de fanfare en leider van de zangvereniging. Zijn invloed reikte verder dan de muzikale noten, en zijn betekenisvolle bijdrage aan de lokale cultuur werd onmiskenbaar. In 1934 kwam er echter een einde aan zijn levendige aanwezigheid.

Het Erfgoed van Snieder Frits
Frits was getrouwd met Anna Maria Dorothea Hermans, en samen kregen ze 9 kinderen. Ondanks persoonlijke tegenslagen, zoals het verlies van een zoon en dochter en het hoog water van 1926, blijft de erfenis van Snieder Frits voortleven in de klanken van de fanfare en de warmte van zijn familie.

Na de dood van Frits zette zijn weduwe de zaak voort en adverteerde in 1934 in de Nieuwe Koerier met een assortiment variërend van huishoudelijke artikelen, rijwielen en onderdelen tot naaimachines en Telefunken radio’s. De zaak werd in 1935 omgedoopt tot “Wed.G.Timmermans Kleinhandel in manufacturen” en in 1940 voegde het ook een agentschap van een drukkerij voor bidprentjes toe.

Twee dochters van Snieder Frits, Thea en Fien, hebben tot begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw de winkel gerund. Na de sluiting hebben ze nog enkele jaren in het huis gewoond. Toen zij verhuisden naar zorgcentrum Sterrebos in Thorn, werd het pand overgenomen door Theo en Maria Halmans, die het omtoverden tot Bed en Breakfast ‘d’n Engel’.

 

De Overdracht van de Erven

Theo en Ria Halmans legden de basis voor onze Bed & Breakfast, en hun inzet vormt de grondslag voor het huidige karakter van het pand. Helaas, door gezondheidsredenen van Theo, hebben ze voortijdig moeten stoppen met de exploitatie van de bed&breakfast. Hoewel Theo niet meer onder ons is, heeft hij nog wel kunnen zien wat we van ‘hun kindje’ hebben gemaakt en was trots op het resultaat.

 

Een Nieuw Hoofdstuk: Onze Bed & Breakfast Vandaag

Terwijl we door de geschiedenis van ons pand dwalen, realiseren we ons dat de bijzondere bewoners van weleer hun stempel hebben gedrukt op de ziel van dit gebouw. Vandaag de dag delen we deze rijke erfenis met onze gasten, die nu de kans hebben om te genieten van het unieke karakter en de warme sfeer die door de eeuwen heen is opgebouwd.

Dus stap binnen, voel de historie, en laat ons pand je meenemen op een reis door de tijd. Welkom bij onze Bed & Breakfast, waar het verleden tot leven komt en waar elke kamer fluistert over de verhalen van hen die hier ooit woonden.